Gepubliceerd op:
12
maart
2020

update 26/03/2020
Alle activiteiten zijn afgelast. Bewoners kunnen wel nog bezoek ontvangen. Specifieke maatregelen voor De Lisdodde

UPDATE 26/03/2020 We volgen de recente adviezen van het agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

 

 

 

 • Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn bewoners verplicht om thuis (in hun eigen woning) te blijven en contact met anderen dan hun partner of medebewoner te vermijden.
 • Bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen. Er is een uitzondering voor mantelzorgers die essentiële zorgtaken komen uitvoeren zoals boodschappen doen of zorgen voor persoonlijke hygiëne. Bewoners dienen steeds voldoende afstand van elkaar te bewaren (minstens 1,5m) en dienen de nodige hygiënische maatregelen te nemen.
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.
 • De gezinszorg en de thuisverpleging kan aan huis blijven komen om de nodige zorgen te verstrekken. Ook de poetshulp mag komen werken maar moet zich strikt aan de hygiënemaatregelen houden.
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen, maar enkel met een partner of medebewoner die in dezelfde assistentiewoning woont OF met één vriend(in) met voldoende afstand van elkaar (minstens 1,5m).
 • Er geldt een algemeen samenscholingsverbod, dit wil zeggen dat bewoners niet met meer dan 2 personen tegelijk mogen samenkomen. Samenkomsten van in de ontmoetingsruimte zijn dus verboden.

Voor de bewoners van de assistentiewoningen De Lisdodde op het dak van het woonzorgcentrum gelden bijkomende maatregelen:

 • De assistentiewoningen worden volledig afgesloten van het woonzorgcentrum – enkel de eigen lift kan gebruikt worden (de lift is afgesloten met een code, medewerkers kunnen in nood wel nog naar de assistentiewoningen komen)
 • Bewoners van de assistentiewoningen mogen niet op bezoek gaan in het woonzorgcentrum
 • Bewoners van de assistentiewoningen mogen niet gaan eten in het woonzorgcentrum

Bewoners die ziek zijn (koorts en luchtwegklachten zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden):

 • Blijven thuis
 • Bellen de huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar de spoed. De huisarts zal je richtlijnen geven.

Alle bewoners van de assistentiewoningen kregen een persoonlijke brief met daarop een overzicht van bovenstaande maatregelen.