Gepubliceerd op:
16
april
2020

update 04/06/2020
Het centrum voor dagopvang opent vanaf 8 juni 2020 terug de deuren. Er gelden heel wat maatregelen ter bescherming van de gebruikers en de medewerkers.

In navolging van de adviezen die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaf, besliste Zorgbedrijf Rivierenland om ook de centra voor dagverzorging en dagopvang te sluiten vanaf 16 maart 2020. 

 

 

De sluiting van de centra voor dagverzorging Hof van Egmont, Hanswijk en het centrum voor dagopvang Huis Offendonk geldt minstens tot 24 mei. De verantwoordelijken informeerden de betrokkenen en hun netwerk en waar nodig organiseerden we extra thuiszorg. De medewerkers bleven tijdens de sluiting contact houden met hun gebruikers.

De centra voor dagverzorging Hof van Egmont en Hanswijk bereiken een gedeeltelijke heropening voor vanaf 25 mei. De veiligheid staat hierbij centraal. De heropening gebeurt dan ook in nauw overleg met de gebruikers en hun mantelzorgers.

Het centrum voor dagopvang Offendonk gaat terug open vanaf 8 juni. Om voldoende afstand te kunnen houden tussen gebruikers gaat een groot deel van de dag door in zaal Offendonk. Dagelijkse zorg gaat door in de gebruikelijke flat van het centrum voor dagopvang. Veiligheid staat hier ook centraal en de terugkomst van gebruikers gebeurt in nauw overleg met hen en hun mantelzorgers.