Gepubliceerd op:
4
december
2018

Leslie wist al op zijn 17 jaar dat hij hulpverlener wilde worden. Nu werkt hij als zorgcoach in lokaal dienstencentrum De Rooster.

Zorgcoach Leslie Leslie wist al op zijn 17 jaar dat hij hulpverlener wilde worden. Nu werkt hij als zorgcoach in lokaal dienstencentrum De Rooster. Een plek waar hij beland is na een interessant traject doorheen verschillende functies bij het Sociaal Huis Mechelen.

“Sinds begin dit jaar ben ik zorgcoach voor Zorgbedrijf Rivierenland. Deze functie is tot op zekere hoogte een terugkeer naar de beginperiode van mijn loopbaan, toen ik werkte als maatschappelijk werker in verschillende dienstencentra.  Door het directe contact met de mensen kan ik beter aanvullen wat hun behoeften zijn en wat hen bezighoudt. Dat contact heb ik de voorbije jaren toch wat gemist.

Wat doet een zorgcoach?

“De hoofdtaken van een zorgcoach zijn: intakes organiseren en de hulp organiseren die nodig is opdat buurtbewoners zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ik ga op eigen initiatief mensen opzoeken in de buurt en tracht zo om hulpvragen in een vroeg stadium te ontdekken. Dit schept ook de gelegenheid om de werking van het dienstencentrum voor te stellen en de buurtbewoners naar het centrum toe te leiden als gebruiker en/of als vrijwilliger.

Als zorgcoach ontvang ik hulpvragen via de zorgorganisatie, rechtstreeks via de cliënt of via mensen uit hun directe omgeving van de client (vb. de mantelzorg). Ik maak een afspraak bij de cliënt thuis en samen met hem of haar bekijk ik hoe we het probleem kunnen aanpakken. Zo kan iemand omwille van een verminderde mobiliteit ondersteuning nodig hebben bij het doen van boodschappen, bij het koken, de schoonmaak, … De Gezinszorg van Zorgbedrijf Rivierenland bv. kan dan snel een antwoord bieden. Maar de zorgcoach is meer dan een aanbieder van deze diensten. Als zorgcoach probeer je steeds hulp-op-maat te bieden en blijf je rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt en van zijn netwerk. De professionele hulpverlening neemt de hulp niet volledig over maar werkt aanvullend. Bovendien onderzoek ik of er nog andere behoeften zijn. Zo is het best mogelijk dat door verminderde mobiliteit van iemand diens valrisico is toegenomen en er een noodoproepsysteem of een lidmaatschap van de minder mobielen centrale overwogen zou kunnen worden.”

Wat is de grootste uitdaging van een zorgcoach?

“De grootste uitdaging is om buurtbewoners te benaderen die zelf geen hulpvraag hebben. Zij worden bv. aangemeld via een verontruste buur of via de wijkagent. Hen aanspreken en hun vertrouwen winnen vergt een totaal andere aanpak. Je komt er best niet aan huis met je draagbare PC en een dossiermap. Dergelijke situaties vergen vaak tijd en geduld.” 

Hoe verloopt het contact met de cliënten?

“De meesten zijn ontvankelijk voor hulp en de contacten verlopen vlot. Deze houding veronderstelt echter dat je je professioneel opstelt door o.a. vertrouwen te geven. Dit vertrouwen kan je winnen door hen aan te spreken over hun mogelijkheden en niet over hun beperkingen. Op die manier geef je mensen zelfvertrouwen en toon je respect. Ik besef ten volle dat ik een gast ben in hun woning. Zij bepalen of ze me al dan niet willen ontvangen en  zij beslissen of ze door mij verder geholpen willen worden.”

Wat wil je als zorgcoach nog bereiken in de toekomst?

“Ik doe deze job binnen de huidige context nog maar sinds januari en ik wil niet te ver vooruitkijken. Mijn belangrijkste doel is om buurtbewoners met een toenemende zorgafhankelijkheid blijvend te laten geloven in hun mogelijkheden, in het behoud van de regie van hun leven en in hun positieve bijdrage aan de omgeving. Dat is waar hulpverlening over gaat, denk ik.”