Gepubliceerd op:
12
maart
2020

Laatste update 30/04/2020

Fasering van de heropstart van de kinderopvang.

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open, gevolgd door de winkels vanaf 11 mei en de scholen starten geleidelijk terug op vanaf 18 mei. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderopvang. We volgen bij de heropstart de richtlijnen van Kind en Gezin

 

 

 

Vanaf 4 mei zijn volgende kinderen terug welkom in de kinderopvang:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele andere opvang mogelijk is.

Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang kunnen. Deze maatregel is nodig om:

 • De druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
 • De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en kunnen misschien moeite ondervinden bij de herstart.
 • De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels.

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of vrijwillig thuishouden niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Ouders verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders om:

 • Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten. Dit kan een mondmasker, sjaal of bandana zijn.
 • Een veilige afstand van minstens 1,5m te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden.
 • Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.
 • Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang.