Gepubliceerd op:
12
maart
2020

Laatste update 31/03/2020

De kinderopvang blijft open, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen. Ouders die kinderen niet naar de opvang brengen omwille van de coronacrisis, moeten niet betalen en verliezen ook geen respijtdagen.

In de kinderopvang wordt de huidige werking zoveel mogelijk verdergezet, rekening houdend met de preventieve maatregelen. De kinderopvang blijft open, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. We volgen hiervoor de richtlijnen van Kind en Gezin

 

 

 

  • Uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld, minimaal tot eind maart.
  • Als grootouders (ouder dan 65 jaar of die ziek zijn) gewoonlijk de kinderen brengen of afhalen, dan vragen we de ouders om een alternatief te zoeken. Een kind dat ziek is, wordt best niet opgevangen bij de grooteouders.
  • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang. Pas na bevestiging van een arts, kunnen kinderen terugkomen naar het kinderdagverblijf.
  • Kinderen die in contact kwamen met een persoon die mogelijk of bevestigd besmet is met Coronavirus maar zelf geen symptomen toont, kan naar de opvang komen.
  • Medewerkers en stagiairs die in contact kwamen met iemand die (mogelijk) besmet is en zelf geen symptomen vertonen, kunnen komen werken.
  • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis.
  • We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen en wassen regelmatig de handen.
  • Ouders die hun kinderen omwille van de coronacrisis niet naar de opvang brengen, moeten niet betalen voor deze dagen en verliezen hierdoor ook geen respijtdagen.