Kabouterland is een occasionele kinderopvang voor ouders die een opleidingstraject volgen.

De opvang bevindt zich in de gebouwen van CVO Crescendo en is beperkt tot de tijdsduur van de lessen en de duur van de opleiding.

De ouders dienen zelf alles te voorzien voor hun kind zoals eten, pampers, reservekledij, … .

Voor de opvang van de kinderen wordt beroep gedaan op doelgroepmedewerkers die zijn tewerk gesteld binnen het kader van de lokale diensteneconomie.

Inschrijvingen moeten ter plaatse te gebeuren.

De kostprijs bedraagt 0,50 euro per half uur en 1 euro per uur.