In ons kinderdagverblijf in de Leopoldstraat vangen we tot 10 kinderen op tussen 0 en 3 jaar. 't Leopoldje is een buurtgerichte kinderopvang en richt zich voornamelijk op mensen uit de buurt of uit de kansengroepen.

Er zijn zowel vaste begeleidsters als doelgroepmedewerkers om de kinderen op te vangen in een huiselijke sfeer.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen, zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. je vindt er ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht. 

Inschrijven

Je kunt van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke.  Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven.

Je kunt je ook rechtstreeks inschrijven op de wachtlijst.

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.