In ons kinderdagverblijf in de Maurits Sabbestraat vangen we tot 18 kinderen op tussen 0 en 3 jaar. We werken met 2 leefgroepen van ongeveer 9 kinderen die worden ingedeeld volgens leeftijd  (van 0 tot 18 maanden en van 18 maanden tot 3 jaar).

Iedere leefgroep heeft zoveel mogelijk vaste begeleidsters die de kinderen opvolgen doorheen de verschillende leeftijdsstadia.

We vinden het belangrijk dat ouders ook zien wat er in de kinderopvang gebeurt. Daarom geven we regelmatig een nieuwsbrief mee en hangt er een weekoverzicht met de activiteiten in de gang.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen, zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. Je vindt er ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht.  

Inschrijven

Je kunt elke werkdag van 9 tot 16 uur (op dinsdag tot 18 uur) telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke, Hilde Van Baelen. Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven. 

Je kunt je ook rechtstreeks inschrijven op de wachtlijst.

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.