Bij Zorgbedrijf Rivierenland willen we je graag de kans bieden om te leren van onze ervaren medewerkers en willen we je inhoudelijk een zo interessant mogelijke stage aanbieden. Door met jong talent samen te werken en je te begeleiden investeren we in de toekomst van onze organisatie en de maatschappij.  We kiezen bewust voor een aanbod gestuurd stagebeleid zodat je de kans krijgt om te leren en te groeien.

Onze opgeleide stagementoren voorzien in een kwalitatieve begeleiding. Ze laten zich daarbij leiden door de 3 kernwaarden van onze organisatie:

Samen

  • We werken nauw samen met de scholen en opleidingscentra in de buurt.
  • Tijdens je eerste stagedag, of vooraf, krijg je een onthaal en maken we je wegwijs op je stageplaats.

Uniek

  • Bij aanvang van je stage maken we tijd om je verwachtingen en jouw ontwikkelingsdoelstellingen te bespreken.
  • We geven jou geregeld feedback zodat je kan groeien en bijleren.
  • We appreciëren jouw evaluatie van je stageplaats. Ook wij kunnen groeien en bijleren.

Passie en bezieling

  • Je proeft van de bezigheden op de werkvloer, zodat je een waarheidsgetrouw beeld van je toekomstige job kan vormen. We pakken dit stapsgewijs aan waarbij je naarmate het vorderen van de stage meer taken opneemt en verantwoordelijkheid draagt.
  • Tijdens je stage kan steeds terecht bij  je stagementor.

Wij bieden stageplaatsen aan voor zorgberoepen, alsook voor administratieve- of onthaalmedewerkers, keukenmedewerkers, medewerkers schoonmaak en technische medewerkers.

Wil je graag stage lopen bij één van onze dienstverleningen? Neem dan contact op met de betrokken dienst. De contactgegevens vind je op de pagina's van iedere individuele dienstverlening.