Gepubliceerd op:
16
april
2020

Laatste update 05/11/2020
Hou je aan de gouden regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zorgbedrijf Rivierenland volgt de adviezen op van Zorg en Gezondheid.

In de thuiszorg wordt de huidige werking zoveel mogelijk verdergezet. Net zoals anders proberen we dezelfde zorgverlener bij dezelfde persoon te laten gaan. De verzorgenden blijven uiteraard grondige hygiënische maatregelen nemen bij iedere cliënt. Daarnaast dragen de verzorgenden bij alle cliënten een chirurgisch mondmasker en vragen we aan de cliënten om zelf ook een mondmasker te dragen.

Gouden Regels tijdens huisbezoeken

 • Was regelmatig je handen
 • Draag een mondmasker dat mond en neus bedekt
 • Hoest of nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren wegwerpzakdoeken
 • Voorzie vloeibare zeep en keukenrol voor de verzorgende
 • Hou afstand, minstens 1,5 meter
 • Ontvang geen extra bezoek wanneer de verzorgende aanwezig is
 • Verlucht je huis elke dag en zeker wanneer je verzorgende aanwezig is
 • Beperk je nauwe contacten
 • Contacteer je dokter in geval van ziektesymptomen of een risicovol contact
 • Wanneer je een covid-test moet laten doen, breng je ons hier meteen van op de hoogte en je laat ons weten wat het resultaat is.

Wanneer we als dienst geconfronteerd worden met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19, zullen we een cohortteam inschakelen. Dit is een regionaal team van verzorgenden dat enkel personen met een COVID-19-besmetting verzorgt. Er zal dus met aparte teams gewerkt worden: een team voor personen die niet besmet zijn en een cohortteam voor personen die wel besmet zijn.

Personen die besmet zijn, zullen gedurende minstens 14 dagen en totdat de symptomen verdwenen zijn, verzorgd worden door een verzorgende van het cohortteam, die enkel langsgaan bij besmette personen. De andere zorgbehoevende krijgen zorg van verzorgenden die enkel bij niet-besmette personen langsgaan.

Niet essentiële huisbezoeken (indicatiestellingen en sociale onderzoeken)

De medewerker die het huisbezoek aflegt, draagt steeds een chirurgisch mondneusmasker en heeft aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen zoals handhygiëne en hoest- en nieshygiëne. We vragen we aan de cliënt om ook een mondmasker te dragen gedurende het huisbezoek.
Als er sprake is van een cliënt met een (vermoedelijke) COVI-19 besmetting dan zal de medewerker een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen. Als de cliënt zich ook in de kamer bevindt, dan zal gevraagd worden om ook een chirurgisch mondmasker te dragen.

Het huisbezoek zal zo kort mogelijk gehouden worden en enkel de noodzakelijke personen kunnen deelnemen aan het gesprek. Er is hierbij aandacht voor de gezonde afstand van 1,5 meter. Het huisbezoek gaat bij voorkeur in buitenlucht door.

Met deze maatregelen willen we de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk vermijden. 

Er worden nog steeds maaltijden aan huis geleverd zowel in Mechelen als in Sint-Katelijne-Waver. Het menu vind je hier.

De poetsdienst blijft aan het werk, met inachtname van de algemene veilitheidsmaatregelen.

De chauffeurs van de minder mobielen centrale rijden met inachtname van verschillende veiligheidsmaatregelen. Zowel klant als chauffeur dient een mondneusmasker te dragen. De klant dient steeds de handen te ontsmetten alvorens de wagen te betreden en neemt steeds plaats schuin achter de chauffeur.