Gepubliceerd op:
16
april
2020

Laatste update 02/06/2020
Zorgmedewerkers dragen nu bij alle cliënten een chirurgisch mondneusmasker. De poetsdienst start terug op en de minder mobielencentra rijdt opnieuw normaal mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Zorgbedrijf Rivierenland volgt de adviezen op van Zorg en Gezondheid.

 

 

 

 

In de thuiszorg wordt de huidige werking zoveel mogelijk verdergezet. Net zoals anders proberen we dezelfde zorgverlener bij dezelfde persoon te laten gaan. De verzorgenden blijven uiteraard grondige hygiënische maatregelen nemen bij iedere cliënt. Daarnaast dragen de verzorgenden bij alle cliënten een chirurgisch mondmasker en vragen we aan de cliënten om zelf ook minstens een stoffen mondmasker te dragen als er geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden. Wanneer de cliënt (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 dan vragen we om een chirurgisch mondmasker te dragen zolang de medewerker van de gezinszorg in dezelfde kamer is.

Wanneer we als dienst geconfronteerd worden met personen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19, dan moeten we vanaf nu een cohortteam inschakelen. Dit is een regionaal team van verzorgenden dat enkel personen met een COVID-19-besmetting verzorgt. Er zal dus met aparte teams gewerkt worden: een team voor personen die niet besmet zijn en een cohortteam voor personen die wel besmet zijn.

Personen die besmet zijn, zullen gedurende minstens 14 dagen en totdat de symptomen verdwenen zijn, verzorgd worden door een verzorgende van het cohortteam, die enkel langsgaan bij besmette personen. De andere zorgbehoevende krijgen zorg van verzorgenden die enkel bij niet-besmette personen langsgaan.

De niet-essentiële huisbezoeken (indicatiestellingen en sociale onderzoeken) zijn terug gestart vanaf 18 mei. De medewerker die het huisbezoek aflegt, draagt steeds minimaal een stoffen mondmasker en heeft aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen zoals handhygiëne en hoest- en nieshygiëne. Als de regels van sociale afstand (1,5 meter) niet gerespecteerd kunnen worden, dan vragen we aan de cliënt om ook een mondmasker te dragen. Als er sprake is van een cliënt met een (vermoedelijke) COVI-19 besmetting dan zal de medewerker een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen. Als de cliënt zich ook in de kamer bevindt, dan zal gevraagd worden om ook een chirurgisch mondmasker te dragen.

Het huisbezoek zal zo kort mogelijk gehouden worden en enkel de noodzakelijke personen kunnen deelnemen aan het gesprek. Er is hierbij aandacht voor de gezonde afstand van 1,5 meter. Het huisbezoek gaat bij voorkeur in buitenlucht door.

Met deze maatregelen willen we de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk vermijden. 

Er worden nog steeds maaltijden aan huis geleverd zowel in Mechelen als in Sint-Katelijne-Waver. De poetsdienst heeft met elke klant afspraken gemaakt om opnieuw te starten.

De chauffeurs van de minder mobielen centrale rijden terug voor alle gebruikers met inachtname van verschillende veiligheidsmaatregelen.