Gepubliceerd op:
11
maart
2020

laatste update: 13/03/2020

Zorgbedrijf Rivierenland volgt het advies van Zorg en Gezondheid.

 

 

 

 

13 maart - sluiting woonzorgcentra

Sinds 12 maart is het niet meer mogelijk voor familieleden om bewoners van het woonzorgcentrum te komen bezoeken. Dit is een maatregel die wij als zorgbedrijf nemen n.a.v. de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid om onze bewoners te beschermen tegen het Coronavirus. De maatregel is alvast van toepassing tot en met 19 april.

We vinden het zeer jammer dat we onze bewoners op dit moment moeten isoleren, maar gezien hun kwetsbaarheid voor dit virus is het in hun belang dat we de risico’s zo klein mogelijk houden. Daarom onderstaande maatregelen:

  • Externe bezoekers zijn voorlopig niet meer toegelaten in het woonzorgcentrum.
  • Uitzonderingen worden gemaakt voor medewerkers, voor vrijwilligers en mantelzorgers met essentiële zorgtaken en voor familieleden van bewoners in een palliatieve situatie. Wij brengen hen zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Er worden geen nieuwe bewoners meer opgenomen behalve in uitzonderlijke omstandigheden.
  • Ieder woonzorgcentrum heeft maar één hoofdingang meer, die is permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.
  • Activiteiten en evenementen met externen zijn stopgezet.
  • Medewerkers nemen twee keer per dag hun lichaamstemperatuur en bij een verhoging verlaat de medewerker onmiddellijk het woonzorgcentrum.
  • Bewoners die het woonzorgcentrum verlaten op eigen initiatief of op vraag van familie moeten 14 dagen in isolatie op de kamer verblijven. We raden daarom ook af om het woonzorgcentrum te verlaten.

De komende dagen zullen we alles in het werk stellen om via alternatieve manieren contact tussen onze bewoners en familie mogelijk te maken. We bekijken per bewoner wat de mogelijkheden zijn en houden de familie hiervan op de hoogte.

We begrijpen dat deze drastische maatregel een grote impact heeft op het leven van onze bewoners en de familie. We hopen hiermee echter wel de verspreiding van het Coronavirus tegen te houden en buiten het woonzorgcentrum te houden.

Dank om deze maatregel te respecteren en zo mee onze bewoners te beschermen.