Gepubliceerd op:
16
april
2020

laatste update: 19/05/2020

Zorgbedrijf Rivierenland volgt het advies van Zorg en Gezondheid.

 

 

 

 

19 mei - opstart bezoek aan de woonzorgcentra

In de drie woonzorgcentra is het bezoek opgestart. De basisregels zijn voor elk woonzorgcentrum dezelfde: bezoek kan enkel op afspraak en op voorwaarde dat de bezoeker in de afgelopen 2 weken geen symptomen had, er moet ook afstand gehouden worden en de bezoeker moet een mondmasker dragen. De zitplaats/tafel wordt na elk bezoek ontsmet en er is toezicht om ervoor te zorgen dat de regels nageleefd worden. 

De manier waarop het bezoek concreet verloopt, is in elk woonzorgcentrum anders waarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare medewerkers en infrastructuur en met de algemene situatie. Daarnaast wordt de regeling continu geëvalueerd en indien nodig kunnen er nog aanpassingen gebeuren.

Ondertussen maken de woonzorgcentra ook afspraken met kappers en pedicures om na te bekijken wanneer hun werking terug kan opstarten.

11 mei - voorbereiding bezoek aan de woonzorgcentra

De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland stellen alles in het werk om op 18 mei te kunnen starten met bezoek. Lees er alles over in dit nieuwsbericht.

20 april - cohortzorg en financiële maatregelen

Op 19 april kregen we verduidelijking bij een aantal richtlijnen van Zorg en Gezondheid.

Bij cohortzorg worden bewoners die (vermoedelijk) besmet zijn samen in één afdeling verzorgd. Bewoners die niet-besmet zijn, worden dan in aparte afdelingen ondergebracht. Beide groepen bewoners worden zoveel mogelijk door dezelfde mensen verzorgd om het risico op virusoverdracht zo klein mogelijk te houden.

Dit kan betekenen dat bewoners gevraagd wordt om tijdelijk te verhuizen. Bewoners die niet besmet zijn kunnen een dergelijke verhuis weigeren maar zij moeten dan wel een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven dat ze weigeren om te verhuizen en dat het woonzorgcentrum niet aansprakelijk is voor een eventuele besmetting. Bewoners die wel besmet zijn, kunnen verplicht worden om te verhuizen gezien de noodsituatie en de gezondheidsrisico's van zowel andere bewoners als medewerkers. We proberen uiteraard altijd tot een overeenkomst te komen met de betrokkenen.

Bij een overlijden tijdens deze coronacrisis mag het woonzorgcentrum de 'leegstandvergoeding' van 5 dagen niet aanrekenen. Waar de woonzorgcentra de afgelopen weken (sinds 13 maart) deze kost hebben aangerekend, zal dit terugbetaald worden. 

16 april - verlenging richtlijnen - bezoekregeling

Op 15 april heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus te verlengen tot en met 3 mei. Tegelijk hebben zij hun bezorgdheid geuit over het welzijn van de bewoners in de woonzorgcentra.

We zijn blij dat de veiligheidsraad rekening houdt met het welzijn in de beslissingen die ze nemen voor de gezondheid. Ook wij willen graag zo snel mogelijk familie dichter brengen bij onze bewoners. Op dit moment zijn we echter nog niet klaar om dit op een goede manier te kunnen organiseren. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding heeft ondertussen ook beslist dat het bezoekverbod voorlopig nog behouden blijft.

In het belang van onze bewoners, van onze medewerkers en van de familie van bewoners willen we dit heel goed voorbereiden. Daarom vragen we iedereen om nog even geduld uit te oefenen. Enerzijds willen we de richtlijnen van de Vlaamse overheid afwachten, anderzijds moeten we ook de interne werking aanpassen aan extern bezoek en het nodige beschermingsmateriaal kunnen voorzien. Van zodra we meer informatie hebben over de mogelijke opstart van bezoek en over de wijze waarop we dit kunnen organiseren, zullen we alle betrokkenen informeren.

We weten dat we hierdoor een extra inspanning vragen van zowel de bewoners als van hun familieleden. Ondertussen omringen de medewerkers de bewoners met de beste zorgen. Samen kijken we uit naar het moment dat we terug bezoek kunnen ontvangen en daar werken we ook iedere dag naartoe.

13 maart - sluiting woonzorgcentra

Sinds 12 maart is het niet meer mogelijk voor familieleden om bewoners van het woonzorgcentrum te komen bezoeken. Dit is een maatregel die wij als zorgbedrijf nemen n.a.v. de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid om onze bewoners te beschermen tegen het Coronavirus. De maatregel is alvast van toepassing tot en met 19 april.

We vinden het zeer jammer dat we onze bewoners op dit moment moeten isoleren, maar gezien hun kwetsbaarheid voor dit virus is het in hun belang dat we de risico’s zo klein mogelijk houden. Daarom onderstaande maatregelen:

  • Externe bezoekers zijn voorlopig niet meer toegelaten in het woonzorgcentrum.
  • Uitzonderingen worden gemaakt voor medewerkers, voor vrijwilligers en mantelzorgers met essentiële zorgtaken en voor familieleden van bewoners in een palliatieve situatie. Wij brengen hen zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Er worden geen nieuwe bewoners meer opgenomen behalve in uitzonderlijke omstandigheden.
  • Ieder woonzorgcentrum heeft maar één hoofdingang meer, die is permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.
  • Activiteiten en evenementen met externen zijn stopgezet.
  • Medewerkers nemen twee keer per dag hun lichaamstemperatuur en bij een verhoging verlaat de medewerker onmiddellijk het woonzorgcentrum.
  • Bewoners die het woonzorgcentrum verlaten op eigen initiatief of op vraag van familie moeten 14 dagen in isolatie op de kamer verblijven. We raden daarom ook af om het woonzorgcentrum te verlaten.

De komende dagen zullen we alles in het werk stellen om via alternatieve manieren contact tussen onze bewoners en familie mogelijk te maken. We bekijken per bewoner wat de mogelijkheden zijn en houden de familie hiervan op de hoogte.

We begrijpen dat deze drastische maatregel een grote impact heeft op het leven van onze bewoners en de familie. We hopen hiermee echter wel de verspreiding van het Coronavirus tegen te houden en buiten het woonzorgcentrum te houden.

Dank om deze maatregel te respecteren en zo mee onze bewoners te beschermen.