Op een factuur van Zorgbedrijf Rivierenland staat bovenaan steeds een telefoonnummer vermeld van de bevoegde dienst. Bij vragen over je factuur, kan je hen contacteren.