In ons kinderdagverblijf in de Dennenstraat vangen we tot 106 kinderen op tussen 0 en 3 jaar. We delen de kinderen op in 10 leefgroepen, waarin de kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Elke leefgroep telt een tiental kinderen. Vier keer per jaar schuiven de groepen door naar een volgende afdeling met aangepaste infrastructuur. Iedere leefgroep heeft zoveel mogelijk een vaste begeleidster die de kinderen opvolgt doorheen de verschillende leeftijdsstadia.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen, zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. Je vindt er ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht. 

Inschrijven

Je kunt elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke, Ann Ceuppens.  Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven.

 inschrijven op de wachtlijst

  • of print het formulier en geef het af in het kinderdagverblijf
  • of rechtstreeks via de kinderopvang zelf (na telefonische afspraak)

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.