Je woont nog zelfstandig en krijgt af en toe wat hulp van familie, kennissen of andere mantelzorgers. Wanneer die hulp tijdelijk wegvalt, kan Zorgbedrijf Rivierenland eventueel een handje toesteken. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal opvangmogelijkheden voor jou. Naast de dagopvang, kun je bij ons terecht voor nachtopvang of voor een kortverblijf (dag- en nachtopvang).

Thuiswonende zorgbehoevende ouderen die ’s nachts extra zorg en toezicht nodig hebben, kunnen terecht voor nachtopvang in het Hof van Egmont.

Thuiswonende zorgbehoevende ouderen die gedurende een korte tijd volledige opvang nodig hebben, kunnen op twee plaatsen terecht, meer bepaald in de woonzorgcentra Hof van Egmont en De Lisdodde. Zij verblijven daar dan in kortverblijf.