In ons kinderdagverblijf in het Klein Begijnhof vangen we tot 26 kinderen op tussen 0 - 3 jaar. We werken met 2 leefgroepen, naargelang de leeftijd van de kinderen.

  • De Duimelijntjes: de opvanggroep voor kindjes van 0 - 18 maanden
  • De Harlekijntjes: de opvanggroep voor kindjes van 18 maanden tot 2,5 jaar

Elke leefgroep telt ongeveer 13 kinderen en 3 vaste begeleiders.

Als een kindje ongeveer 18 maanden oud is, verhuist het van de Duimelijntjes naar de Harlekijntjes.

Communicatie met de ouders vinden we heel belangrijk. We zorgen voor dagelijkse contacten bij het binnenkomen en afhalen van de kindjes, organiseren ontwikkelingsgesprekken op het einde van een ontwikkelingsperiode en voeren pedagogische gesprekken rond opvoeding.

Drie keer per jaar maken we ook een nieuwsbrief, met daarin aandacht voor leuke gebeurtenissen in ons kinderdagverblijf van de voorbije periode, aangevuld met een fotoverhaal.

We hebben voor de ouders bovendien een besloten Facebook-groep, waar foto's en filmpjes van het dagelijkse leven in ons kinderdagverblijf worden gepost.

Ons pedagogisch beleid voorziet extra aandacht voor creativiteit vanaf erg jonge leeftijd, buitenspelen in alle seizoenen en we zorgen voor een intense (groot)ouderparticipatie om een maximale betrokkenheid te creëren tussen de familie en het kinderdagverblijf.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen, zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. Je vindt er ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht. 

Inschrijven

Je kunt elke werkdag van 9 tot 16 uur (dinsdag tot 18 uur) telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke, Katrien Berings. Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven. 

Je kunt je ook rechtstreeks inschrijven op de wachtlijst.

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels. We geven voorrang daarnaast ook voorrang aan kinderen van buurtbewoners van het Klein Begijnhof.

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.