In het kinderdagverblijf Klein Begijnhof vangen we tot 54 kinderen op tussen 0 en 3 jaar. We delen de kinderen op in 4 groepen, namelijk twee babygroepen en twee peutergroepen. Rond de leeftijd van 18 maanden schuiven de baby’s door naar een peutergroep met aangepaste infrastructuur.

Iedere groep heeft zoveel mogelijk vaste begeleidsters die de kinderen opvolgen.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen, zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. Je vindt er ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht. 

Inschrijven

Je kunt elke werkdag van 9 tot 16 uur (woensdag en vrijdag tot 12u) telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke, Evelien Van de Velde. Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven. 

Inschrijven op de wachtlijst

  • of print het formulier en geef het af in het kinderdagverblijf
  • of rechtstreeks via de kinderopvang zelf (na telefonische afspraak)

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels. We geven voorrang daarnaast ook voorrang aan kinderen van buurtbewoners van het Klein Begijnhof.

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.