wzc Bosbeekhof

In 2019 zouden de bewoners van het woonzorgcentrum verhuizen naar een nieuwbouw die momenteel gebouwd wordt achter het huidige woonzorgcentrum. Door onvoorziene omstandigheden is de verhuis uitgesteld tot in 2020. Na de verhuis krijgt het nieuwe woonzorgcentrum ook een nieuwe naam, namelijk BOSBEEKHOF. Deze naam werd gekozen met inspraak van alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth bevindt zich in het centrum van Sint-Katelijne-Waver en is duidelijk herkenbaar aan zijn twee torentjes. Het is een plek in het groen, waar het goed is om te wonen, te leven en te werken, en waar de bewoner centraal staat. Zorgbehoevende ouderen, alsook hun mantelzorgers, familie, buren, vrienden en kennissen zijn er altijd welkom.

Het is een huis waar 92 ouderen kunnen wonen. Het woonzorgcentrum staat open voor zorgbehoevende ouderen. Er is een afdeling met verhoogd toezicht, waar onder andere bewoners met dementie terechtkunnen.

Het animatieteam van Sint-Elisabeth zorgt voor leuke activiteiten voor de bewoners, zowel op maat als in groep. Bewoners krijgen van de animatieploeg een bezoekje, ze lezen een boek voor, zorgen voor handwerkmateriaal... Het staat de bewoner vrij om deze activiteiten al dan niet bij te wonen.

Voor onze bewoners en hun familieleden hebben wij een eigen website. Neem daar zeker ook een kijkje om meer te vernemen over de werking van het Sint-Elisabeth.

Zoek je geen continue opvang en verzorging, maar opvang voor een bepaalde periode of beperkte zorg, dan biedt Zorgbedrijf Rivierenland ook alternatieven: assistentiewoningen (of serviceflats), kortverblijf, nachtverblijf, dagverzorgingscentra.

De twee andere woonzorgcentra, De Lisdodde, vind je in de Frans Broersstraat 1, in Mechelen, en Hof van Egmont, in de H.Speecqvest 5, in Mechelen.

Aanvraag tot verhuis

Je kunt een aanvraag doen in het woonzorgcentrum zelf of je kunt contact opnemen met de zorgcoach.

Dagprijs (vanaf 16 april 2020)

De dagprijs is de prijs die de bewoner per dag moet betalen. Deze bedraagt 58,59 euro voor een éénpersoonskamer, 55,76 euro voor een tweepersoonskamer en 51,89 euro voor een driepersoonskamer. De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de dagprijs: Honoraria huisarts en kinesist (ROB), medicatie, ziekenvervoer, persoonlijke was, kapper en pedicure, telefoon, verbruik in cafetaria, uitstappen en persoonlijke uitgaven.

Schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota

Met iedere nieuwe bewoner sluiten we een overeenkomst af. Daar zijn alle belangrijke zaken in opgenomen. Naast een overeenkomst is er ook een interne afsprakennota. Daarin vind je alle belangrijke afspraken.