Zorgbedrijf Rivierenland voorziet kinderopvang voor 228 kinderen. Dit op 4 verschillende locaties in Mechelen. Het gaat om  groepsopvang met inkomenstarief, erkend door Kind en Gezin.

Onze kinderdagverblijven zorgen overdag voor opvang, verzorging en begeleiding van jonge kinderen tot ze naar de kleuterschool gaan. Onze geschoolde begeleiders zetten zich iedere dag in om de doelstellingen van onze opvanginitiatieven te realiseren:

  • Ontplooiingskansen geven aan alle kinderen en dit volgens de 4 ervaringsgebieden: ik en de ander, lichaam en beweging, communicatie en expressie, verkennen van de wereld.
  • Het vergroten van het welzijn en de betrokkenheid van de kinderen.
  • Ervoor zorgen dat de ouders zich goed voelen en betrokken worden bij de werking van de kinderopvang.

Deze doelstellingen vertalen zich in onze pedagogische visie en in onze kijk op samenwerking met het gezin.

Elke opvanglocatie heeft een leidinggevende die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking.

Wij staan open voor alle kinderen en passen de voorrangsregels toe van Kind en Gezin. Meer informatie over de voorrangsregels.