wzc Roosendaelveld

Het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld opende in mei 2021. Het is gelegen net buiten het centrum van Mechelen in de wijk Otterbeek, vlak aan de R6 en het AZ Sint-Maarten.

Roosendaelveld biedt plaats aan 120 bewoners en richt zich specifiek op ouderen met dementie, personen met jongdementie en ouderen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. Het woonzorgcentrum bestaat uit 3 gebouwen met daarin in het totaal 15 huizen. Elk huis biedt een thuis aan 8 bewoners. Er is dus sprake van een kleinschalige genormaliseerde werking in een huiselijke omgeving.

  • De Cirkel is het middelste gebouw. Het is het centrum van het woonzorgcentrum met op de eerste en tweede verdieping telkens 2 huizen en op het gelijkvloers alle gemeenschappelijke voorzieningen.
  • De Toren is het hoogste van de drie woonblokken (3 verdiepingen) en bestaat uit 4 keer 2 huizen.
  • De Stroom is het laagste van de drie gebouwen en bestaat uit 2 huizen op de eerste verdieping en Huis Lotus op het gelijkvloers, de woning voor personen met jongdementie.

Daarnaast is er een semipublieke ontmoetings- en activiteitenruimte, een brasserie-eetcafé, Den Druppel, waar bezoekers terecht kunnen voor een hapje of een drankje en een veilige privétuin. 

Zorgtechnologie

Roosendaelveld zet sterk in op innovatieve zorgtechnologie. Via deze technologie hebben de bewoners maximale vrijheid zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt. Er zal gewerkt worden met camera's, locatiebepalingen en leefcirkels. Dit betekent dat bewoners vrij kunnen gaan in locaties die voor hen veilig zijn, ook zonder begeleiding. 

Medewerkers

Roosendaelveld vervangt een deel van woonzorgcentrum Hof van Egmont. Dit betekent dat dit nieuwe woonzorgcentrum beroep kan doen op de ervaren medewerkers van Hof van Egmont met een opgebouwde expertise rond de doelgroep maar ook in de werking. 

Er wordt gewerkt met multidisciplinair samengestelde teams rond de woningen. Dit betekent dat er niet alleen verpleegkundigen en zorgkundigen maar ook logistieke medewerkers, kinesisten, ergotherapeuten, begeleiders wonen en leven en onderhoudsmedewerkers in het team aanwezig zijn. 

Zij worden ondersteund door interne experten zoals referentiepersonen dementie en voorafgaande zorgplanning, een psycholoog, woonzorgcoach, diëtist, arts, enzovoort.

Meer info

Op de eigen website van Roosendaelveld vind je meer informatie over de werking van het woonzorgcentrum.

Zoek je geen continue opvang en verzorging, maar opvang voor een bepaalde periode of beperkte zorg, dan biedt Zorgbedrijf Rivierenland ook alternatieven: assistentiewoningen(of serviceflats), kortverblijfnachtverblijfdagverzorgingscentra en lokale dienstencentra.

Aanvraag tot verblijf

Je kunt via het woonzorgcentrum een aanvraag doen of je kunt contact opnemen met de zorgcoach.

Dagprijs

De dagprijs is de prijs die de bewoner per dag moet betalen voor zijn verblijf. We maakten een overzicht van wat inbegrepen is in de dagprijs.

Schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota

Met iedere nieuwe bewoner sluiten we een overeenkomst af. Daar zijn alle belangrijke zaken in opgenomen. Naast een overeenkomst is er ook een interne afsprakennota. Daarin vind je alle belangrijke afspraken.