De mensen die je nauw aan het hart liggen, helpen en ondersteunen is voor velen van ons heel vanzelfsprekend. Je buur, familie of vrienden helpen en begeleiden geeft je een gevoel van zinvolheid en is voor velen een ware hulp. Tegelijk is dit soms mentaal, fysiek maar ook financieel zwaar om dragen. Met de uitbouw van een uitgebreide dienstverlening ondersteunen we de mantelzorgers zo veel als mogelijk.

  • De zorgcoach begeleidt je bij het aanvragen van diensten zoals schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, de Minder Mobielen Centrale, het zoeken naar een aangepaste woning en geeft info over dagverzorgingscentra, kortverblijf, woonzorgcentra et. Hij of zij kan je ook helpen met het contacteren van andere organisaties.

  • Inloophuis ’t mo(NU)ment biedt informatie over het lokale zorgaanbod, ondersteuningsinitiatieven en participatie- en ontmoetingsmogelijkheden rond dementie.

  • Hoe vraag je de toelage aan? Wat zijn de voorwaarden? ...

  • Sinds 8 maart is de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg online. Zoek je informatie over mantelzorg, dan kan je daar terecht. Zowel voor financiële, werkgerelateerde als hulpgerelateerde vragen kan je daar een antwoord vinden.

  • Referentiepersonen dementie zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met dementie, hun mantelzorgers en hun familie.

  • De Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiënten- en vrijwilligersvereniging van, voor en door mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie.

  • Onze drie dagverzorgingscentra zorgen voor dagopvang van zorgbehoevende ouderen. Deze opvang omvat ook verzorging, verpleging, sociale contacten, een zinvolle dagbesteding en begeleiding.

  • Wil je graag wat hulp bij het poetsen of andere huishoudelijke taken? Kun je hulp gebruiken om boodschappen te doen of om een klusje uit te voeren? Voor al deze behoeften biedt Zorgbedrijf Rivierenland een oplossing.