In ons kinderdagverblijf in de Zwaluwstraat vangen we tot 72 kinderen op tussen 0 en 3 jaar.

We werken met 5 leefgroepen, waarin de kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Elke leefgroep telt hoogstens 18 kinderen. Twee keer per jaar schuiven de groepen door naar een volgende afdeling met aangepaste infrastructuur. Elke leefgroep heeft zoveel mogelijk een vaste begeleidster die de kinderen opvolgt doorheen de verschillende leeftijdsstadia.

Tarief

Wij werken met een prijs volgens inkomen. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen zoals het vermeld staat op het meest recente aanslagbiljet. Gezinnen met meer dan één kind ten laste krijgen een korting voor elk kind in de opvang. Elk jaar leveren we een fiscaal attest af.

Op de website van Kind en Gezin kan je nagaan hoeveel jij zou moeten betalen. Daar vind je ook meer uitleg over het inkomenstarief. Je kunt met je vragen natuurlijk ook bij ons terecht.  

Inschrijven

Je kunt elke werkdag van 9 tot 18 uur telefonisch contact opnemen met de kinderopvang om een afspraak te maken met de verantwoordelijke, Evelien Van de Velde. Zij kan je in een persoonlijk gesprek alle nodige uitleg geven.

Je kunt je ook rechtstreeks inschrijven op de wachtlijst.

Bij het toekennen van de beschikbare plaatsen houdt de kinderopvang rekening met de voorrangsregels

Als alle beschikbare plaatsen zijn toegekend, wordt er geen voorrang meer verleend.