wzc Hof van Egmont

Woonzorgcentrum Hof van Egmont ligt in het centrum van Mechelen. Er zijn 3 afdelingen voor bewoners met nood aan fysieke zorg en 3 afdelingen voor bewoners met dementie. Binnen één van de afdelingen voor bewoners met dementie voorzien we voor 12 bewoners 'kleinschalig wonen': Nieuwenhuyse. Hier wonen bewoners samen in een huiselijke sfeer.

Het Hof van Egmont biedt naast het woonzorgcentrum ook 2 centra voor dagverzorging, waarvan één specifiek voor mensen met dementie, 10 bedden voor kortverblijf waarbij ook nachtverblijf mogelijk is.

Voor onze bewoners en hun familieleden hebben wij een eigen website, www.hofvanegmont.be. Neem daar zeker ook een kijkje om meer te vernemen over de werking van het Hof van Egmont.

Zoek je geen continue opvang en verzorging, maar opvang voor een bepaalde periode of beperkte zorg, dan biedt Zorgbedrijf Rivierenland ook alternatieven: assistentiewoningen(of serviceflats), kortverblijf, nachtverblijf, dagverzorgingscentra en lokaledienstencentra.

Daarnaast beschikken we over drie andere woonzorgcentra, De Lisdodde en Roosendaelveld in Mechelen, en Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver.

Aanvraag tot verhuis

Je kunt een aanvraag doen in het woonzorgcentrum zelf, of je kunt contact opnemen met de zorgcoach.

Dagprijs

De dagprijs is de prijs die de bewoner per dag moet betalen. Deze is verschillend voor alleenstaanden en koppels en voor inwoners en niet-inwoners van Mechelen. Wat er allemaal in de dagprijs is inbegrepen vind je hier.

Schriftelijke overeenkomst

Met iedere nieuwe bewoner sluiten we een overeenkomst af. Daar zijn alle belangrijke zaken in opgenomen. De meest recente overeenkomst vind je hier.

Interne afsprakennota

Naast een overeenkomst is er ook een interne afsprakennota. Daarin vind je alle belangrijke afspraken. Deze vind je hier.