Ben je om een of andere reden niet tevreden over een dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland (b.v. je moet te lang wachten, je wordt niet vriendelijk ontvangen, je krijgt geen antwoord, je krijgt onduidelijke informatie…), dan kun je klacht indienen bij de klachtenbehandelaar.

We raden je wel aan om altijd eerst de betrokken dienst te contacteren. Mogelijk gaat het om een klein probleem of een misverstand dat snel opgelost kan worden. Lukt dat niet of blijf je toch nog met een gevoel van ontevredenheid zitten, dan kun je altijd de klachtenbehandelaar contacteren.

Klachtenformulier

Hoe contacteren?

  • Het klachtenformulier op de website invullen.
  • Een e-mail sturen naar klachten@zbrivierenland.be 
  • Een brief sturen naar Zorgbedrijf Rivierenland - Klachten, Wilsonstraat 28a - 2860 Sint-Katelijne-Waver.
  • Je mag de klachtenbehandelaar ook bellen: 0470 31 89 98.
  • Als je de klachtenbehandelaar persoonlijk wil spreken, moet je een afspraak maken.

Welke klachten?

De klachtenbehandelaar behandelt enkel klachten over dienstverleningen van Zorgbedrijf Rivierenland. 

De klachtenbehandelaar kan je klacht niet behandelen

  • Als het niet over een dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland gaat.
  • Als het over feiten gaat die meer dan een jaar geleden zijn.
  • Als er een gerechtelijke procedure loopt over het probleem.
  • Als het over personeelsaangelegenheden gaat. 
  • Als de klacht anoniem ingediend wordt.