Gepubliceerd op:
5
maart
2018

Ze heeft voor haar pensioen in het dagverzorgingscentrum Hof van Egmont en nu komt ze nog regelmatig langs als vrijwilliger, Lieve zit niet graag stil.

Bijna 20 jaar lang, tot en met december 2016 werkte Lieve Proost in het dagverzorgingscentrum Hof van Egmont. Na haar pensioen wilde ze dit fantastische werk niet zomaar opgeven en ze is onmiddellijk vrijwilliger geworden. Ik ontmoet haar op een ijskoude maandagochtend in het dagverzorgingscentrum.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?

Ik heb mijn werk altijd graag gedaan, zowel in het woonzorgcentrum (waar ik werkte voordat ik in het dagverzorgingscentrum startte) als in het dagverzorgingscentrum zelf. Als het pensioen niet moest dan was ik nog wel een tijdje blijven werken. Het was dan ook redelijk snel beslist dat ik vrijwilliger zou worden in het dagverzorgingscentrum.

Welke activiteiten doe je allemaal als vrijwilliger?

Voor het dagverzorgingscentrum heb ik geen vaste dagen. Ik kom wanneer ze me nodig hebben. Meestal is dat met uitstappen, feesten, grotere activiteiten of om te gaan zwemmen. Het gebeurt dat ik ook kom om te ondersteunen bij animatie-activiteiten als er daarvoor volk tekort is.

Ondertussen doe ik ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Op maandagochtend bak ik eitjes voor de bewoners op één van de afdelingen en elke 4de zondag van de maand sta ik in de cafetaria. Af en toe ga ik ook mee om boodschappen te doen.

Dat is een hele boterham!

Ja maar het is leuk om te doen. Ik krijg het goed georganiseerd met de thuissituatie. De 4 kleinkinderen komen regelmatig over de vloer en Ik zorg ervoor dat het allemaal goed combineerbaar blijft.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?

Het geeft heel veel voldoening. Je kan iets doen voor de bewoners en voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. Je geeft iets extra, hetgeen waar het personeel de mogelijkheden niet voor heeft. Ik kan het aan iedereen aanraden.

Bedankt voor dit gesprek en vooral voor jouw vrijwillige inzet!