Bevoegdheden

De Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Rivierenland komt minstens twee keer per jaar samen. Als de Raad van Bestuur het nodig acht, kan hij de Algemene Vergadering bijeenroepen. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit ook de Algemene Vergadering voor.

De Algemene Vergadering staat onder meer in voor het budget en het meerjarenplan van het Zorgbedrijf.

Leden

De Algemene Vergadering bestaat uit tien leden, vertegenwoordigers van de betrokken OCMW's. De Raad van Maatschappelijk Welzijn van Mechelen en van Sint-Katelijne-Waver stelden elk 5 leden aan. Het mandaat van de leden loopt tot de installatie van een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Verslagen

De verslagen kan je hier  terugvinden.