“Ons doel is een nieuwe, duurzame job vinden voor de ouders. En samen zetten we heel wat ministapjes op dat traject. Alles om weer die voet binnen de maatschappij te krijgen.” Verantwoordelijke en pedagogisch coach Laura Schiets neemt je mee achter de schermen van kinderopvang en activeringsproject 38 Volt.

Wat is 38 Volt?

Laura Schiets: “38 Volt is een project dat een activeringstraject aanbiedt voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Tegelijk bieden we ook kosteloze en kwaliteitsvolle kinderopvang aan voor kindjes van 0 tot 3 jaar. Zo proberen we de ouders weer aan het werk te krijgen én tegelijk de schoolkansen van kinderen in een maatschappelijk kwetsbare context al van tijdens de babytijd te vergroten.”

“We onderzoeken waar een gezin nood aan heeft, en dan bieden we persoonlijke begeleiding op maat. Van joboriëntering en het schrijven van een sollicitatiebrief tot het opvangen van de kindjes. We zien onszelf een ‘compagnon en route’. Onze droombestemming is: een duurzame job vinden voor de ouders. En samen zetten we heel wat ministapjes op dat traject. Alles om weer die voet binnen de maatschappij te krijgen.”

Hoe ondersteunen jullie iemand in de zoektocht naar werk?

“Anneleen, onze gezinsbegeleider werkt heel nauw en één op één met een ouder of gezin samen. Gedurende het hele traject, van stap 1 tot 100 staat ze hen bij. Welke job zou je graag doen? Welke opleidingen zou je kunnen volgen? Waar heb je al gewerkt? Na de eerste oriënterende fase stellen we samen een CV en motivatiebrief op en volgen we het sollicitatieproces van dichtbij op. Anneleen gaat zelfs mee naar de VDAB, om alle formaliteiten te regelen.”

“Meestal vinden de ouders een job. En niet zomaar één. Wil je gezinnen duurzaam helpen, dan is het belangrijk dat mensen zich goed voelen in die nieuwe baan. Loopt alles goed en hebben beide ouders al een paar maanden een inkomen? Dan zijn we klaar voor de volgende stap: samen de oversteek maken naar de reguliere kinderopvang. Ook tijdens die fase houden we nauw contact en zorgen we voor een zachte overgang. We laten onze gezinnen niet zomaar ‘los’.”

 

Is de opvang bij 38 Volt vergelijkbaar met een ‘reguliere’ kinderopvang?

“De opvang is hier helemaal kosteloos. Kledij, luiers en eten voorzien de ouders zelf. We voorzien elke dag leuke en leerrijke activiteiten met de kinderen, net zoals in een ‘reguliere’ kinderopvang. We hebben een grote diversiteit aan talen en culturen, dus op taalvlak wordt er extra gestimuleerd.”

“Onze opvang is wel flexibeler. Kindjes komen hier niet elke dag van de week, van ’s morgens tot ’s avonds. We zijn er wanneer de ouders daar nood aan hebben: wanneer ze een opleiding volgen, gaan solliciteren, uit werken gaan. Maar ook voor die momenten waarop ze thuis eens in alle rust de administratie op orde willen krijgen, boodschappen willen doen of even tijd voor zichzelf nodig hebben. Ouders even op adem laten komen is ook belangrijk. Daar helpen we graag bij. Ouders zijn hier trouwens op elk moment van de dag welkom in de leefgroep. Om een koffietje te drinken met andere ouders, met de kindjes te spelen of een workshop te volgen. Dan leren we samen bij over bijvoorbeeld ‘tandzorg bij kindjes’.

 Hoe komen ouders bij jullie terecht?

“Soms kloppen ze zelf bij ons aan, omdat ze via-via over ons gehoord hebben. Maar meestal krijgen we aanmeldingen via Kind & Gezin of gezinsondersteunende diensten. Dan hebben we eerst een verkennend gesprek. We proberen niet te veel met een wachtlijst te werken, zodat we zo veel mogelijk mensen op een zo flexibel mogelijke manier kunnen helpen. Er is dagelijks ruimte voor 15 kindjes. We starten dus vaak met het aanbieden van opvang voor 1 à 2 dagen. Zo onderhouden we gedurende langere tijd de band met de ouders en de kindjes.”

 

 

 

Hoe is 38 Volt ontstaan?

“Oorspronkelijk was 38 Volt deel van een Europees onderzoeksproject dat kosteloze, occasionele en flexibele kinderopvang aanbood in combinatie met gezinsbegeleiding. Na vijf jaar werd het project geëvalueerd en zagen we duidelijk de gunstige effecten ervan. Voor de kinderen en gezinnen, maar ook op de arbeidsmarkt. Toen het project afliep, hebben het Huis van het Kind en Zorgbedrijf Rivierenland, een expertisepartner op het vlak van kinderopvang, de handen in elkaar geslagen om er een vervolg aan te breien.  Dit door in te gaan op de warme oproep van ‘Vernieuwende projecten van Huizen van het Kind’ via het agentschap Opgroeien waardoor we subsidies toegekend kregen. Sinds januari 2021 maakt 38 Volt dus deel uit van Zorgbedrijf Rivierenland. Daarnaast werken we ook samen met heel wat organisaties, zoals VDAB, CAW, Kind & Gezin, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, … . Alleen kan je dit écht niet waarmaken.”

 

Welke momenten koesteren jullie?

“De mooie én de zware, want het ene kan niet zonder het andere. Je komt hier situaties en levensverhalen tegen waarvan je echt wel aangedaan van kan zijn. Toch proberen we positief te zijn en te kijken wat er op dat moment nodig is voor het kind en het gezin in zijn geheel. We proberen telkens te kijken welk stapje er nodig is om ze weer vooruit te laten gaan.”

“We zijn zo fier op de ouders. We hebben al ouders begeleid die zich in het begin heel erg van ons afsloten en weinig vertrouwen hadden. Omdat ze er zelf niet in geloofden. Om hen dàn toch te zien groeien, en te zien dat ze hun weg vinden. Dat is zo mooi. Het kindje kan hier ontwikkelen en zich goed voelen, maar we vangen ook écht de ouders op.”

“Het mooiste is: hun zelfvertrouwen zien groeien. Ik denk aan een alleenstaande mama met een baby, die zo snel met alles ‘weg’ was, dat ze maar drie maanden bij ons kwam. Ze is nu zorgkundige en doet het geweldig goed. Of een papa die door een verhuis z’n goede job moest opgeven en echt moeite had om weer ingang te vinden op de arbeidsmarkt. Nu werkt hij als security-agent bij de ambassade en is hij dolgelukkig in zijn job. Net zoals wij (lacht).”