Gepubliceerd op:
31
januari
2024

In december 2017 startte 38 Volt met als doel gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te ondersteunen met een activeringstraject op maat. Zes jaar later maakt 38 Volt de stand op.

In december 2017 startte 38 Volt met als doel gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te ondersteunen met een activeringstraject op maat. 38 Volt ondersteunt gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) met het aanbieden van een flexibele kinderopvang en professionele begeleiding van de ouders richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk. 

Geschiedenis PACE-project

38 Volt is ontstaan vanuit het Europese project PACE in samenwerking met Stad Mechelen met als doel via kinderopvang de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Het PACE-project ondersteunde (kwetsbare) werkzoekende ouders in hun traject naar werk door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken. Met de kinderopvang als uitgangspunt en ouderbetrokkenheid als basis, wilde het project ouders ondersteunen om te leren, zich te ontplooien en de stap te zetten naar werk vanuit de droom van de ouder.

Samen met twaalf andere Europese partners ging het project in 2016 van start met de stad Mechelen als lead partner. Het project liep in België, Nederland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk en werd wetenschappelijk en pedagogisch ondersteund door Arteveldehogeschool. Na afloop van het Europese traject besliste stad Mechelen in 2020 om voor het verderzetten van dit project samen te werken met Zorgbedrijf Rivierenland. Sinds 2021 wordt 38 Volt ook gesubsidieerd door Agentschap Opgroeien als 'vernieuwend project Huis van het Kind'.

Doel 38 Volt

Het project 38 Volt zet in op preventieve gezinsondersteuning op maat van gezinnen met een sterke focus op toeleiding naar opleiding en werk voor één of beide ouder(s) in combinatie met flexibele en occasionele kinderopvang en bijgevolg ook armoedebestrijding.

De doelgroep zijn gezinnen die in Mechelen wonen, en waarbij kinderopvang één van de belangrijkste drempels is om te komen tot opleiding en/of tewerkstelling. Zij kunnen kosteloos beroep doen op kwalitatieve flexibele en occasionele opvang indien ze bereid zijn mee te stappen in een traject naar opleiding/tewerkstelling.

De impact die we beogen van een geïntegreerde samenwerking is dat meer kwetsbare gezinnen toegang hebben tot opleiding/ werk en dat meer kwetsbare kinderen toegang hebben tot kwalitatieve opvang. Beide doelstellingen zijn belangrijke hefbomen in de aanpak van armoede.

Kaap van 200

Zes jaar later maakt 38 Volt de stand op. In die tijd zijn 200 gezinnen verder geholpen richting de arbeidsmarkt. In totaal zijn er ongeveer 70 gezinnen aan werk geraakt, 103 gezinnen hebben een opleiding kunnen doen en 212 kinderen kregen opvang. Onder deze cijfers vallen ook de kinderen van het externe project “Mama leert!” dat georganiseerd wordt door Huis van het Kind Mechelen. Daarnaast werd ook gewerkt rond draagkracht en konden ouders op hun eigen tempo deze verhogen samen met de gezinsbegeleider.