Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bestuurt het Zorgbedrijf en bestaat uit 11 beheerders: de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, 3 beheerders, verkozen door de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Mechelen en 3 beheerders, verkozen door de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Sint-Katelijne-Waver, de OCMW-secretarissen van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en de algemeen directeur.

De Raad van Bestuur kan alle daden van beheer en beschikking stellen, die betrekking hebben op de werking van de vereniging, zoals het vaststellen van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling. Een aantal van hun opdrachten heeft de Raad van Bestuur gedelegeerd naar de algemeen directeur, de heer Peter Macken.

Leden

De samenstelling van de raad van bestuur wordt iedere legislatuur beslist door de beide gemeentebesturen. Op 21 januari 2021 is de nieuwe raad van bestuur gestart. Jaarlijks wisselen de voorzitter en ondervoorzitter. De huidige samenstelling:

Raad van bestuur

Voorzitter,  de heer Jeroen Baeten
Ondervoorzitter, mevrouw Gabriella de Francesco

Bestuurders met stemrecht OCMW Mechelen
Mevrouw Elisabet Okmen
De heer Koen Anciaux
Mevrouw Freya Perdaens

Bestuurders met stemrecht OCMW Sint-Katelijne-Waver
De heer Bart De Boeck
Mevrouw Katrien Willems
Mevrouw Sylke Pex

Bestuurders zonder stemrecht
Mevrouw Britt Van den Broeck, adjunct-algemeen directeur OCMW Sint-Katelijne-Waver
De heer Christophe Cools, directeur Samen Leven Mechelen
algemeen directeur (vacant)

Verslagen

De verslagen kan je hier  vinden.