Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bestuurt het Zorgbedrijf en bestaat uit 11 beheerders: de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, 3 beheerders, verkozen door de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Mechelen en 3 beheerders, verkozen door de leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Sint-Katelijne-Waver, de OCMW-secretarissen van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en de algemeen directeur.

De Raad van Bestuur kan alle daden van beheer en beschikking stellen, die betrekking hebben op de werking van de vereniging, zoals het vaststellen van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling. Een aantal van hun opdrachten heeft de Raad van Bestuur gedelegeerd naar de algemeen directeur.

Leden

De samenstelling van de raad van bestuur wordt iedere legislatuur beslist door de beide gemeentebesturen. Op 19 januari 2023 is de nieuwe raad van bestuur gestart. Jaarlijks wisselen de voorzitter en ondervoorzitter.

Links naar rechts:
Annelies Van Gaver, Lore Roelandts, Sylke Pex, Faysal El Morabet, Britt Van Den Broeck, Jeroen Baeten, Christophe Cools,
Koen Anciaux, Bart De Boeck, Gabriella De Francesco, Wim Marnef, Freya Perdaens

Afwezig: Elisabet Okmen

De huidige politiek afgevaardigden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering:

Voorzitter, mevrouw Gabriella de Francesco (RvB en AV)
Ondervoorzitter, de heer Jeroen Baeten (RvB en AV)

Bestuurders met stemrecht OCMW Mechelen
Mevrouw Elisabet Okmen (RvB en AV) 
De heer Koen Anciaux (RvB en AV) 
Mevrouw Freya Perdaens (RvB en AV)
De heer Faysal El Morabet (AV) 

Bestuurders met stemrecht OCMW Sint-Katelijne-Waver
De heer Bart De Boeck (RvB) 
De heer Wim Marnef (RvB en AV) 
Mevrouw Sylke Pex (RvB en AV) 
Mevrouw Lore Roelandts (AV)
Mevrouw Karolien Frans (AV) 

Bestuurders zonder stemrecht
Mevrouw Britt Van den Broeck, adjunct-algemeen directeur OCMW Sint-Katelijne-Waver
De heer Christophe Cools, directeur Samen Leven Mechelen
Mevrouw Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verslagen

De verslagen kan je hier vinden.