In onze kinderopvanglocaties geven we voorrang aan gezinnen waarvoor kinderopvang noodzakelijk is om te werken of om een opleiding met het oog op werk te volgen.

Wij kunnen afwijken van de voorrangsregels (voor maximum 10% van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen):

  1. in het belang van het kind
  2. omwille van gezondheids- of welzijnssituatie van het gezin

Hiervoor hebben we een advies nodig van een instantie die werkt met kinderen.