Dienstverlening

Voorwaarden

Prijs

Aanvraag

Maaltijden aan huis in Mechelen

Niet in staat zijn of moeilijk maaltijden kunnen bereiden

Minimaal 2 maaltijden per week afnemen

Inwoner zijn van Mechelen

€ 10 

€ 7 (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Maaltijden aan huis in Sint-Katelijne-Waver

Minstens 70 jaar zijn of zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver

€ 11 voor gewone maaltijd

€ 11,50 voor aangepaste maaltijd

- € 3 korting bij verhoogde tegemoetkoming mutualiteit

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Poetshulp in Mechelen

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Mechelen

€ 9 (met dienstencheques)

Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 1,50 per gepresteerd uur (voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) *

Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 3,50 per gepresteerd uur (voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) *

* Maximum inkomen = 2 x bedrag leefloon

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Poetshulp in Sint-Katelijne-Waver

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver

€ 9 (met dienstencheques)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Gezinszorg

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver

Wettelijke bijdrageschalen, afhankelijk van het inkomen (varieert van € 0,50 tot € 15 /uur)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Personenalarmsysteen zonder professionele hulpverlener

Met of zonder vaste telefoonlijn

Minimaal 3 mensen die kunnen helpen nodig

 

€ 15 tot € 20/maand

Verschillende formules mogelijk

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Personenalarmsysteemmet professionele hulpverlener

Met of zonder vaste telefoonlijn

Enkel mogelijk in combinatie met sleutelkluisje

€ 25 tot € 30/maand

Verschillende formules mogelijk

Zorgcoach of Zorgorganisatie

MobitWin (vroeger Minder Mobielen Centrale)

Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, handicap of ouderdom.

Je hebt een inkomen dat lager is dan 2 keer het leefloon, voor samenwonenden is dat maximaal € 1.651,22 /maand, voor alleenstaanden € 2.476,82 en voor personen met gezinslast € 3.347,30.

€ 12/jaar lidmaatschap (€ 18 voor koppels) + € 0,42/km te betalen aan de chauffeur + wachtvergoeding chauffeur
€ 2/ 30 min (vanaf het tweede half uur)

Lid worden: Zorgorganisatie

Rit aanvragen: Minder Mobielen Centrale

Hulp bij boodschappen in Mechelen

Je woont in Mechelen en je bent zorgbehoevend

€ 1/enkele rit dus € 2 heen en terug

Lokale dienstencentra

Collectief vervoer

Bewoner van het woonzorgcentrum zijn of bezoeker van het lokaal dienstencentrum zijn

€ 2/enkele rit dus € 4 heen en terug

Lokale dienstencentra

Woonzorgcentra

Dagopvang in Mechelen

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

€ 25,34/dag (Mechelaars)

€ 31,77/dag (niet-Mechelaars)

Dagverzorgingscentrum Hanswijk

Dagverzorgingscentrum Hof van Egmont

Zorgcoach

Dagopvang in Sint-Katelijne-Waver

Beperkte zorgbehoefte

€ 4,02/uur

€ 6 voor warm middagmaal

(contacteer uw ziekenfonds voor eventuele tussenkomst)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Nachtopvang

Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk)

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

€ 23,81/nacht voor Mechelaars

€ 30,24/nacht voor niet-Mechelaars

Zorgcoach

Nachtopvang Hof van Egmont

Kortverblijf

Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk)

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

Kortverblijf Hof van Egmont:
€ 64,62 

Kortverblijf De Lisdodde:
€ 76,07 

Kortverblijf

Zorgcoach

Seniorenwoningen in Sint-Katelijne-Waver

Je hebt omwille van een handicap nood aan een aangepaste woning en je bent 70+.

Je bent voldoende in staat om zelfstandig te wonen.

Je hebt een band met de gemeente omdat je ofwel 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel 35 jaar in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel kinderen hebt die 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver wonen.

€ 755/maand voor flat met 1 slaapkamer

€ 955/maand voor flat met 2 slaapkamers

Zorgcoach of Zorgorganisatie

(Sociaal) assistentiewoningen

We geven voorrang aan mensen van 65 jaar of ouder, die licht zorgbehoevend zijn en aan mensen die gedurende 20 jaar in Mechelen hebben gewoond of minimaal 3 jaar in Mechelen gewoond hebben in de afgelopen 6 jaar. 

Voor De Lisdodde: geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden. Ook voorrang voor mensen met mantelzorg/familie in Mechelen die voor sociale contacten kunnen zorgen.

Voor Hoogstad, Verlinden, Zevenborren en Zilveren Abeel:

je netto-belastbaar inkomen van drie jaar geleden is niet hoger dan € 25.880 voor een alleenstaande zonder personen ten laste,

€ 28.015 voor een alleenstaande met een beperking, 

€ 38.773 voor anderen, verhoogd met € 2.167 per persoon ten laste.

Op de inkomensgrenzen zijn afwijkingen mogelijk.         

Je hebt in een periode van 10 jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of in vruchtgebruik.

Afhankelijk van je inkomen en van de locatie.

(voor de meest actuele inkomensinformatie (alleenstaand/samenwonend met of zonder gezinslast) klikt u hier.) *

* Maximum inkomen = 2 x bedrag leefloon

 

Sociale assistentiewoningen: Zorgcomponent: € 5,28/dag

Assistentiewoningen:

- Alleenstaanden:
€ 39,97/dag

- Koppels: € 43,83/dag

Zorgcoach of Zorgorganisatie