Dienstverlening

Voorwaarden

Prijs

Aanvraag

Maaltijden aan huis in Mechelen

Niet in staat zijn of moeilijk maaltijden kunnen bereiden

Minimaal 2 maaltijden per week afnemen

Inwoner zijn van Mechelen

€ 7 

€ 4,5 (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Maaltijden aan huis in Sint-Katelijne-Waver

Minstens 70 jaar zijn of zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver

€ 8 voor gewone maaltijd

€ 8,5 voor aangepaste maaltijd

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Poetshulp in Mechelen

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Mechelen

€ 9 (met dienstencheques)

Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 1,50 per gepresteerd uur (voor alleenstaanden met een inkomen tussen € 1.184,20 en € 1.325, en voor samenwonenden met een inkomen tussen € 1.578,94 en € 1.656,88)

Tegemoetkoming van het Sociaal Huis ter waarde van € 3,50 per gepresteerd uur (voor alleenstaanden met een inkomen lager dan € 1.184,20 en voor samenwonenden met een inkomen lager dan € 1.578,94)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Poetshulp in Sint-Katelijne-Waver

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver

€ 9 (met dienstencheques)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Gezinszorg

Zorgbehoevend zijn

Inwoner zijn van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver

Wettelijke bijdrageschalen, afhankelijk van het inkomen (varieert van € 0,50 tot € 15 /uur)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Personenalarmsysteen in Mechelen

Vaste telefoon

Liefst minimaal 2 mensen die kunnen helpen

Inwoner zijn van Mechelen

€ 18,59/maand

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Personenalarmsysteem in Sint-Katelijne-Waver

Doktersattest

Vaste telefoon

Minimaal 3 mensen die kunnen helpen

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver

€ 17,35/maand

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Minder Mobielen Centrale

Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, handicap of ouderdom.

Je hebt een inkomen dat lager is dan 2 keer het leefloon, voor samenwonenden is dat maximaal € 1.312,90 /maand, voor alleenstaanden € 1.969,36 en voor personen met gezinslast € 2.661,48

€ 12/jaar lidmaatschap (€ 18 voor koppels) + € 0,35/km te betalen aan de chauffeur + wachtvergoeding chauffeur
€ 2/ 30 min (vanaf het tweede half uur)

Lid worden: Zorgorganisatie

Rit aanvragen: Minder Mobielen Centrale

Hulp bij boodschappen in Mechelen

Je woont in Mechelen en je bent zorgbehoevend

€ 1/enkele rit dus € 2 heen en terug

Lokale dienstencentra

Collectief vervoer

Bewoner van het woonzorgcentrum zijn of bezoeker van het lokaal dienstencentrum zijn

€ 1/enkele rit dus € 2 heen en terug

Lokale dienstencentra

Woonzorgcentra

Dagopvang in Mechelen

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

€ 21,80/dag (Mechelaars)

€ 27,33/dag (niet-Mechelaars)

Dagverzorgingscentrum Hanswijk

Dagverzorgingscentrum Hof van Egmont

Zorgcoach

Dagopvang in Sint-Katelijne-Waver

Gebruiker zijn van de gezinszorg

€ 3,5/uur

€ 5 voor warm middagmaal

(contacteer uw ziekenfonds voor eventuele tussenkomst)

Zorgcoach of Zorgorganisatie

Nachtopvang

Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk)

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

€ 20,43/nacht voor Mechelaars

€ 25,95/nacht voor niet-Mechelaars

Zorgcoach

Nachtopvang Hof van Egmont

Kortverblijf

Minimaal 65 jaar zijn (uitzonderingen zijn mogelijk)

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

Kortverblijf Hof van Egmont:
€ 55,45 

Kortverblijf De Lisdodde:
€ 65,29 

Kortverblijf

Zorgcoach

Seniorenwoningen in Sint-Katelijne-Waver

Je hebt omwille van een handicap nood aan een aangepaste woning en je bent 70+.

Je bent voldoende in staat om zelfstandig te wonen.

Je hebt een band met de gemeente omdat je ofwel 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel 35 jaar in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel kinderen hebt die 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver wonen.

€ 705/maand voor flat met 1 slaapkamer

€ 945/maand voor flat met 2 slaapkamers

Zorgcoach of Zorgorganisatie

(Sociaal) assistentiewoningen

We geven voorrang aan mensen van 65 jaar of ouder, die licht zorgbehoevend zijn en aan mensen die gedurende 20 jaar in Mechelen hebben gewoond of minimaal 3 jaar in Mechelen gewoond hebben in de afgelopen 6 jaar. 

Voor De Lisdodde: geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden. Ook voorrang voor mensen met mantelzorg/familie in Mechelen die voor sociale contacten kunnen zorgen.

Voor Hoogstad, Verlinden, Zevenborren en Zilveren Abeel:

je netto-belastbaar inkomen van drie jaar geleden is niet hoger dan € 25.557 voor een alleenstaande zonder  personen ten laste,

€ 27.698 voor een alleenstaande met een beperking, 

€ 38.335 voor anderen, verhoogd met € 2.143 per persoon ten laste.

Op de inkomensgrenzen zijn afwijkingen mogelijk.         

Je hebt in een periode van 10 jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of in vruchtgebruik.

Afhankelijk van je inkomen en van de locatie.

Zorgcoach of Zorgorganisatie