Dienstverlening

Voorwaarden

Prijs

Aanvraag

Warme maaltijden aan huis in Mechelen

Moeilijk maaltijden kunnen bereiden.

Minimaal 2 maaltijden per week afnemen.

Inwoner zijn van Mechelen.

€ 10 

€ 7 (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit)

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

Warme maaltijden aan huis in Sint-Katelijne-Waver

Minstens 70 jaar of zorgbehoevend zijn.

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver.

€ 11 voor gewone maaltijd

€ 11,50 voor aangepaste maaltijd

€ 3 korting bij verhoogde tegemoetkoming mutualiteit

Zorgcoach of

zorgorganisatie

Poetshulp in Mechelen

Zorgbehoevend zijn.

Inwoner zijn van Mechelen.

€ 9 met dienstencheques

Tegemoetkoming van het Sociaal Huis van € 1,50 of € 3,50 per gepresteerd uur (afhankelijk van je inkomen).

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

Poetshulp in Sint-Katelijne-Waver

Zorgbehoevend zijn.

Inwoner zijn van Sint-Katelijne-Waver.

€ 9 met dienstencheques

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

Gezinszorg

Zorgbehoevend zijn.

Inwoner zijn van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver.

Afhankelijk van het inkomen, varieert van € 0,50 tot € 15 per uur.

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

Personenalarmsysteem zonder professionele hulpverlener

Minimaal 3 mensen nodig die kunnen helpen.

 

€ 15 tot € 20 per maand

Zorgcoach of

zorgorganisatie

Personenalarmsysteem met professionele hulpverlener

Enkel mogelijk in combinatie met sleutelkluisje

€ 25 tot € 30 per maand

 

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

MobitWin (vroeger Minder Mobielen Centrale)

Je kan moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer.

Je inkomen is lager dan 2 keer het leefloon.

€ 12 per jaar lidmaatschap

€ 18 voor koppels

+ € 0,42 per km
+  € 2 per 30 min wachtvergoeding 

Lid worden: Zorgorganisatie

Rit aanvragen: MobitWin

Hulp bij boodschappen in Mechelen

Je woont in Mechelen en je bent zorgbehoevend

€ 1 enkele rit

€ 2 heen en terug

Lokale dienstencentra

Collectief vervoer

Bewoner  woonzorgcentrum of bezoeker lokaal dienstencentrum

€ 2 enkele rit

€ 4 heen en terug

Lokale dienstencentra

Woonzorgcentra

Dagopvang in Mechelen

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

€ 26,11 per dag (Mechelaars)

€ 32,74 per dag (niet-Mechelaars)

De Roos

De Kade

 

Dagopvang in Sint-Katelijne-Waver

Beperkte zorgbehoefte

€ 4,17 per uur

€ 6 voor warme middagmaal

(eventuele tussenkomst via ziekenfonds)

Zorgcoach of 

zorgorganisatie

Kortverblijf

Minimaal 65 jaar zijn

Geen intensieve medische behandeling nodig hebben

Hof van Egmont:
€ 66,59 per dag

De, Lisdodde:
€ 78,38 per dag

Kortverblijf

 

Seniorenwoningen in Sint-Katelijne-Waver

Je hebt omwille van een handicap nood aan een aangepaste woning en je bent 70+.

Je bent in staat om zelfstandig te wonen.

Je hebt een band met de gemeente omdat je ofwel 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel 35 jaar in Sint-Katelijne-Waver woont ofwel kinderen hebt die 10 jaar aansluitend in Sint-Katelijne-Waver wonen.

€ 755 per maand voor flat met 1 slaapkamer

€ 955 per maand voor flat met 2 slaapkamers

Zorgcoach of zorgorganisatie

Assistentiewoningen in Mechelen

Geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden.

Voorrang voor mensen van 65 jaar of ouder, die licht zorgbehoevend zijn.

Voorrang voor mensen die gedurende 20 jaar in Mechelen hebben gewoond of minstens 3 jaar in Mechelen gewoond hebben in de afgelopen 6 jaar. 

Voorrang voor mensen met mantelzorg/familie in Mechelen die voor sociale contacten kunnen zorgen.

Alleenstaanden:

€ 41,18 per dag

Koppels:

€ 45,16 per dag

Zorgcoach 

of zorgorganisatie

Sociale assistentiewoningen in Mechelen

Netto-belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan € 25.880 voor een alleenstaande zonder personen ten laste,

€ 28.015 voor een alleenstaande met een beperking, 

€ 38.773 voor anderen, verhoogd met € 2.167 per persoon ten laste.

Op de inkomensgrenzen zijn afwijkingen mogelijk.         

Je hebt in een periode van 10 jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of in vruchtgebruik.

Voorrang voor mensen vanaf 65 jaar die licht zorgbehoevend zijn.

Voorrang voor mensen die  20 jaar in Mechelen hebben gewoond of minstens 3 jaar in Mechelen gewoond hebben in de afgelopen 6 jaar. 

 

Afhankelijk van je inkomen en van de locatie.

Zorgcomponent: € 5,44/dag

 

Zorgcoach 
of zorgorganisatie