Leeftijd

 • 65 jaar of ouder, afwijking kan beperkt tot maximaal 25% zonder hierover goedkeuring te moeten vragen aan Vlaamse overheid.

Domicilie

 • Woonachtig te Mechelen en ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
 • Afwijking mogelijk indien aantoonbare band met Mechelen = een lange tijd (+/- 20 jaar) in Mechelen gewoond of mantelzorger / familie in Mechelen die voor bijkomende sociale contacten kan zorgen.

Gezinssamenstelling

 • Alleenstaande of koppel.

Inkomen

 • Geen voorwaarden.
 • Voor berekening dagprijs: tegemoetkoming hulp aan bejaarden, zorgverzekering en integratietegemoetkoming voor gehandicapten niet meerekenen in het inkomen (bcOZ 22/01/2004).

Spaargeld

 • Verrekening spaargelden als volgt (bcOZ 9/11/2010).
  • vrijstelling voor kapitalen beneden de 6 200 euro.
  • 6% van de schijf gelegen tussen 6 200 euro en 12 500 euro.
  • 10% van de schijf boven 12 500 euro.
  • De grensbedragen evolueren met de POD-mi.

Eigendom

 • Eigendom toegestaan. Kandidaten met een eigendom komen niet in aanmerking voor enige sociale correctie.

Zorgbehoefte

 • De dienstverlening is de meest aangewezen hulp in deze situatie (dit wordt bepaald door verslag zorgcoach).
 • Puntenscore bepalend voor de plaats op de wachtlijst.