Gepubliceerd op:
20
maart
2023

Maak kennis met Ineke Struelens, diëtiste bij Sodexo de externe partner van Zorgbedrijf Rivierenland.

Deze week, 20 tot 26 maart 2023, staat in het teken van de diëtist. Graag nemen laten we je kennis maken met diëtiste Ineke Struelens.

Ineke werkt als diëtiste bij Sodexo, de externe partner van het zorgbedrijf dat mee het beheer van onze keukens verzorgt. Intussen zijn Ineke en Maarten Vekeman een vaste waarde in het zorgbedrijf: een 12-tal jaar lopen ze hier rond en sindsdien veranderde er heel wat.

"Momenteel produceren we de maaltijden van drie woonzorgcentra, de lokale dienstencentra en het centrum voor dagverzorging in Hof van Egmont. Een hele boterham om dit alles 'achter de schermen' dagelijks vlotjes te laten verlopen. Gelukkig krijgen we hulp van onze twee fantastische Sodexo-collega's: Alejandro en Hilko." vertelt Ineke.

"Wie aan een diëtist denkt, associeert dit vaak meteen met vermageren. Toch klopt dit niet altijd. Als diëtiste in een woonzorgcentrum focus je best op de nutrionele aspecten van voeding eerder dan op het verliezen van gewicht." gaat Ineke verder.

Malnutritie

"Aan ondervoeding en malnutritie hecht ik veel belang. Maaltijden dienen altijd nutrioneel volwaardig te zijn en moeten ondervoeding tegengaan. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak. Medewerkers met verschillende specialiteiten werken samen om bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen, zo ook op vlak van voeding. Vaak zie ik drie factoren terugkomen die een mogelijke oorzaak vormen voor ondervoeding: kauwproblemen, moeilijkheden bij het slikken of ziekte en voedselweigering. Afhankelijk van welke factor passen we de voeding individueel aan. Hierbij geven we aandacht aan: Is een dieet noodzakelijk? Kunnen we overgaan naar frequentere kleinere porties op één dag? Hoe kunnen we de voeding zo energie- en eiwitrijk mogelijk maken? Moeten we de textuur aanpassen?"

"In de werkgroep malnutritie bekijken we tevens nieuwe concepten die helpen in de strijd tegen ondervoeding, bijvoorbeeld een shake multi start, Nutri'O soep, zachte vingerhapjes, enzovoort."

Maaltijdbeleving

"Naast het nutrionele aspect, vormt de maaltijdbeleving ook een belangrijke focus. We willen iedereen in alle rust laten genieten van hun maaltijd. Hierbij geven we ook aandacht aan het tijdig informeren wat er op de menu staat. Bewoners mogen ook steeds doorgeven welke gerechten zij graag nog eens op hun bord willen zien verschijnen. Zodoende kunnen we hun wensen mee opnemen in de menu, feestmenu of een animatieactiviteit.

Vooruitzichten

Dit jaar staat de week van de diëtist in het teken van 'duurzame voeding'. Weet jij hoe je lekker en gezond eet, binnen de grenzen van de planeet? Daarom werken we mee aan lekkere en gevarieerde voeding die ook goed is voor het klimaat en het milieu. Heel wat diëtisten en chefs bij Sodexo werken mee aan dit thema. Zo verruimen we onze Qualitree boom van vroeger naar een nieuwe Oxy.gen concept, waar maaltijdbeleving, expertise en innovaties rond maaltijden met elkaar kunnen gedeeld worden.