Het managementteam organiseert de dagelijkse operationele werking van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het managementteam komt om de twee weken samen en bestaat uit 7leden:

  • De algemeen directeur
  • De financieel directeur
  • De drie directeurs van de woonzorgcentra
  • Het diensthoofd van de thuiszorg en de kinderopvang
  • Het diensthoofd van de lokale dienstencentra en de zorgcoaches