De woningen in woonzorgcentrum Roosendaelveld en het huis voor jonge personen met dementie bieden de bewoners een kleinschalige woonomgeving. Zij wonen met 8 bewoners in één huis. Elke woning bestaat uit een grote leefruimte en open keuken. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen kamer met een inkomhal en badkamer. Zowel in de gemeenschappelijke leefruimte als in de privékamer streven we naar een huiselijke sfeer. Bewoners kunnen eigen herkenbaar meubilair meebrengen en eigen foto's of andere persoonlijke spullen in het huis plaatsen.

Naast de kleinschalige huiselijke infrastructuur zetten we vooral in op een genormaliseerde werking. De bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk bepalen hoe zij hun dag willen invullen, wanneer ze willen opstaan, enzovoort.

Het woonzorgcentrum zal ook zoveel mogelijk deel worden van de wijk waarin het gelegen is. Het is de ambitie om vanuit het woonzorgcentrum deel te nemen aan activiteiten die in de buurt georganiseerd worden en zelf ook de buurt uit te nodigen om deel te nemen aan het leven in het woonzorgcentrum. Tegelijk stimuleren we bewoners om, waar zij dit wensen, betrokken te blijven bij hun vroegere activiteiten en bijvoorbeeld lid te blijven van verenigingen, uitstappen te blijven doen naar toneel, boodschappen doen, ... .

De ondersteuning die aangeboden wordt aan de bewoner is op maat en individueel bepaald. Zowel op het vlak van wonen en leven onderzoeken we samen met de bewoner welke zaken hij/zij wil doen in het dagelijks leven als op het vlak van zorg gaan we op maat zoeken naar de meest geschikte zorg. Ook de wijze waarop de ondersteuning geboden wordt, zal op maat van de bewoner uitgewerkt worden en dit wordt continu geëvalueerd en aangepast aan de wijzigende situatie.

Via het genormaliseerd wonen focussen we op de kwaliteit van leven van iedere individuele bewoner. We evalueren de impact van de ondersteuning op het welbevinden van de bewoner en zoeken naar manieren om dit welbevinden te verhogen of hoog te houden. We richten ons in eerste instantie op de volledige mens, op de verlangens en gevoelens van de bewoner. Daarbij houden we wel rekening met het ziekteproces van dementie maar we reduceren geen enkele bewoner tot zijn ziekte.

We zetten sterk in op het behoud van relaties met belangrijke personen in en buiten het woonzorgcentrum. Familieleden, vrienden en kennissen zijn altijd welkom in de woning van de bewoner. We stimuleren de wederzijdse contacten en betrokkenheid.

Tenslotte stellen we maximale zelfredzaamheid en autonomie centraal in het hele ondersteuningsaanbod. We vertrekken vanuit wat de bewoner kan en worden daarin ondersteund door de beschikbare zorgtechnologie. Daarnaast creëren we wel een veilige omgeving door de inzet van professionele medewerkers en het gebruik van hulpmiddelen bij mobiliteit, maaltijden, activiteiten, ...