Zorgbedrijf Rivierenland ondersteunt iedere dag personen met dementie en hun omgeving:

  • in de thuissituatie via gezinszorg, maaltijden aan huis of poetshulp
  • via tijdelijke opvang overdag in een dagverzorgingscentrum
  • via tijdelijke opvang overdag en ’s nachts in kortverblijf
  • via permanente opvang in de woonzorgcentra

Wat doen referentiepersonen dementie?

Informatie geven over:

  • Hoe je symptomen van dementie herkent
  • Hoe een dementieproces verloopt
  • Hoe je kan omgaan met veranderend gedrag
  • Hoe je de mogelijkheden van een persoon met dementie kan ondersteunen

Ze bieden hulp bij je zoektocht naar informatie en ondersteuning. Je kan bij hen ook boeken, dvd’s en tijdschriften uitlenen.

Wie zijn de referentiepersonen dementie?

Sarah De Wit (wzc De Lisdodde)

Anke Gregoir (wzc Hof van Egmont)

Mia Van Loon (wzc Roosendaelveld)

Nikki Van den Wijngaert (wzc Bosbeekhof)

Ook mantelzorgers van zorgbehoevende personen die niet in een centrum van Zorgbedrijf Rivierenland verblijven, kunnen bij bovenstaande referentiepersonen terecht.