Zorgbedrijf Rivierenland ondersteunt  iedere dag personen met dementie en hun omgeving:

 • in de thuissituatie via gezinszorg, maaltijden aan huis of poetshulp
 • via tijdelijke opvang overdag in een dagverzorgingscentrum
 • via tijdelijke opvang overdag en ’s nachts in kortverblijf
 • via permanente opvang in de woonzorgcentra

Wat doen referentiepersonen dementie?

Informatie geven over:

 • Hoe je symptomen van dementie  herkent,
 • Hoe een dementieproces verloopt,
 • Hoe je om kan gaan met veranderend gedrag en hoe je de mogelijkheden van een persoon met dementie kan ondersteunen.

Je kan bij hen ook boeken, dvd’s en tijdschriften uitlenen. En ze bieden hulp bij je zoektocht naar informatie over dementie en bij je zoektocht naar ondersteuning.

 Wie zijn de referentiepersonen dementie?

Sarah De Wit (wzc De Lisdodde)

 • T 015 47 81 57
 • E sarah.dewit@zbrivierenland.be

Mia Van Loon (wzc Hof van Egmont)

 • T 015 28 69 09
 • E mia.vanloon@zbrivierenland.be

 Chris Van Camp (wzc Sint-Elisabeth)

 • T 015 31 49 31
 • E chris.vancamp@zbrivierenland.be

Nele Cleynhens (dagverzorgingscentrum)

 • T 015 41 45 97
 • E dvc.hanswijk@zbrivierenland.be

Ook mantelzorgers die van zorgbehoevende personen die niet in een woonzorgcentrum of dagopvangcentrum van Zorgbedrijf Rivierenland verblijven, kunnen bij bovenstaande referentiepersonen terecht!