Inschrijvingsvoorwaarden

Leeftijd

 • 65 +
 • Dossiers worden van 64,5 jaar behandeld door thuiszorg (zorgcoach)
 • Toelatingsvoorwaarden worden bepaald door kaderbesluit Sociale Huur

Domicilie

 • Woonachtig te Mechelen en ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Gezinssamenstelling

 • Alleenstaande of koppel

Inkomen

 • Netto-belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:
  • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten  laste
  • 26.934 euro voor een alleenstaande met een handicap.
  • 37.276 euro voor alle anderen en 2.084 euro per persoon ten laste
  • Indien geen inkomen tijdens referentiejaar wordt gekeken naar een volgend jaar. Indien inkomen referentiejaar te hoog maar in jaar aanvraag onder de grens dan wordt dit laatste in aanmerking genomen.

Spaargeld

 • Geen voorwaarden

Eigendom

 • In een periode van tien jaar voor de aanvraagdatum geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

 

Voorrangsregels o.b.v. zorgbehoefte

 • Op moment van de toewijzing is nog steeds voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden!

 Voorrang voor kandidaten:

 • van 65 jaar en ouder (gezinshoofd of partner van het gezinshoofd).
 • met een score van 40 punten of meer.
 • met lokale binding = ofwel gedurende 20 jaar in Mechelen gewoond ofwel de afgelopen 6 jaar gedurende minimaal 3 jaar in Mechelen gewoond.

De woning wordt dan toegewezen volgens chronologie van inschrijving in overeenstemming met de vooropgestelde voorkeur (ligging, één of twee slaapkamers, gehandicaptenwoning) = rationele bezetting.

Versnelde toewijzing is mogelijk voor daklozen of krachtens omstandigheden van sociale aard.