Inschrijvingsvoorwaarden

Leeftijd*

 • 65 +
 • Dossiers worden van 64,5 jaar behandeld door thuiszorg (zorgcoach)
 • Toelatingsvoorwaarden worden bepaald door kaderbesluit Sociale Huur

Domicilie*

 • Woonachtig te Mechelen en ingeschreven in het bevolkingsregister.

Gezinssamenstelling

 • Alleenstaande of koppel

Inkomen

 • Netto-belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:
  • Voor de meest actuele gegevens, klik hier.
  • Indien geen inkomen tijdens referentiejaar wordt gekeken naar een volgend jaar. Indien inkomen referentiejaar te hoog is, maar in het jaar van de aanvraag onder de grens dan wordt dit laatste in aanmerking genomen.

Spaargeld

 • Geen voorwaarden

Eigendom

 • geen woning of bouwgrond geheel of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht hebben of gegeven hebben.

 *afwijkingen zijn mogelijk, te bespreken met zorgcoach

Voorrangsregels o.b.v. zorgbehoefte

 • Op moment van de toewijzing is nog steeds voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden!

 Voorrang voor kandidaten:

 • van 65 jaar en ouder (gezinshoofd of partner van het gezinshoofd).
 • met een score van 40 punten of meer.
 • met lokale binding = ofwel gedurende 20 jaar in Mechelen gewoond ofwel de afgelopen 6 jaar gedurende minimaal 3 jaar in Mechelen gewoond.

De woning wordt dan toegewezen volgens chronologie van inschrijving in overeenstemming met de vooropgestelde voorkeur (ligging, één of twee slaapkamers, gehandicaptenwoning) = rationele bezetting.

Versnelde toewijzing is mogelijk voor daklozen of krachtens omstandigheden van sociale aard.