Het project 'Zonneklaar' en de energiezuinige assistentiewoningen zijn enkele voorbeelden hoe Zorgbedrijf Rivierenland investeert in een duurzame en groene toekomst. Hoewel duurzaamheid deze dagen een veelbesproken onderwerp is, stelt het zorgbedrijf dit thema al langere tijd voorop. Ze vormt immers de zesde hoeksteen van haar beleid.

 

Het streven naar meer duurzaamheid doe je samen: met alle medewerkers! Daarom voorziet het zorgbedrijf, in samenwerking met Ivarem, haar medewerkers van een 'duurzaamheidsbad'. Tijdens een interactieve sessie wordt er stilgestaan bij de klimaatverandering en de (verborgen) impact hierop, het besparen van energie en wordt er een blik geworpen op het eigen consumptiepatroon. Met enkele tips and tricks leren de medewerkers hoe ze zowel op het werk als in hun privé duurzamer kunnen handelen.

 

Dinsdag 20 september mocht woonzorgcentrum De Lisdodde de spits afbijten. De komende tijd zal Ivarem een rondgang maken in het ganse zorgbedrijf.