Begeleider wonen en leven (jong)dementie

19u/week – werfreserve – niveau C1-3

begeleider wonen en leven

Het splinternieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld opent in juni 2021. Dit nieuwe woonzorgcentrum is gelegen net buiten het centrum van Mechelen, op de site naast het AZ Sint-Maarten. Het wordt een regionaal referentiepunt op vlak van (jong)dementie en woonzorg voor bewoners met bijzondere psychische kwetsbaarheid. Alle medewerkers zullen deze bewoners ondersteunen volgens de principes van het  kleinschalig genormaliseerd wonen. Roosendaelveld start met een beperkt aantal bewoners maar zal uiteindelijk aan 120 bewoners een thuis bieden. Voor die uitbreiding leggen we een werfreserve aan.

Als begeleider wonen en leven in de zorg draag je bij aan een warme woon- en leefomgeving voor de bewoners van Roosendaelveld. Het gaat om personen met (jong)dementie en bijzondere psychische kwetsbaarheid. Daarbij staan de mogelijkheden, wensen en zelfredzaamheid van die bewoners centraal. Je werkt in 3 tot 4 huizen en staat mee in voor de dagindeling en -besteding van de bewoners.

Je deelt met collega’s de passie om mensen gelukkig te maken en de waarden van Zorgbedrijf Rivierenland zijn je op het lijf geschreven:

Samen

 • Je inspireert je collega’s in het uitbouwen van een fijne woonomgeving waarin je bewoners betrekt bij de vertrouwde huishoudelijke activiteiten en ruimte creëert voor ontmoeting.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van activiteiten. Je werkt samen met het team en bewoners een programma uit waarin elke bewoner aan bod komt. Je begeleidt het team in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.
 • Je werkt nauw samen met de andere begeleiders wonen en leven wanneer er overkoepelende activiteiten georganiseerd worden voor alle bewoners van het woonzorgcentrum.

 Passie en bezieling

 • Je zorgt mee voor de permanentie in de huizen waar je verantwoordelijk voor bent. Tijdens deze permanentie zorg je dat de 8 bewoners van het huis een fijne dag beleven.
 • Je sensibiliseert het interdisciplinair team voor het structureel inbouwen van wonen en leven in de werking en het overleg.
 • Je brengt de buurt en de buitenwereld tot bij de bewoners en stimuleert bewoners om te blijven deel uit maken van hun vertrouwde netwerk.
 • Je vertrekt vanuit de 6 domeinen die zijn opgemaakt om het wonen en leven in het woonzorgcentrum te optimaliseren.
  • Deze domeinen zijn: Mentor, buurtbetrekker, cultuurcoach, livingbegeleider, activiteitenbegeleider en referentiepersoon.
  • Je probeert deze domeinen/rollen terug te vinden bij collega’s en stimuleert en ondersteunt hen om die rol(len) op te nemen.

 Uniek 

 • Je begeleidt tussen de 24 en 32 bewoners bij het vormgeven van hun leven in het woonzorgcentrum. Je vertrekt daarbij vanuit het levensverhaal en de unieke noden van elke bewoner.
  • Samen met de bewoner, zijn netwerk en het team creëer je een leefomgeving waarin de bewoner de regie van zijn leven behoudt en zich gewaardeerd voelt.
  • Je stimuleert collega’s om hun talenten/interesses te benutten bij de begeleiding van de bewoners.

 Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een hart voor personen met (jong)dementie en voelt hun leefwereld aan.
 • Je neemt graag initiatief en kan daarbij inschatten of je dit zelfstandig of samen met anderen uitwerkt.
 • Je beschikt over een groot organisatietalent en werkt gestructureerd en nauwgezet.
 • Je bent een bruggenbouwer die mensen aanvoelt, kan begeesteren en weet te verbinden.
 • Je kan collega’s inspireren en coachen.
 • Je denkt in nuances en opties. Helikopterview en objectiviteit zijn jouw troeven.
 • Ook in moeilijke omstandigheden kan je je rust bewaren.
 • Je beschikt over goede PC-vaardigheden.
 • Je bent bereid om te werken tussen 8 en 20u.

Ons aanbod

 • Een ruim opleidingsaanbod zodat je je talenten en interesses verder kan ontwikkelen. 
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit bedraagt € 982,94 per maand voor een deeltijdse (19u/week) tewerkstelling. Relevante beroepservaring wordt onbeperkt in aanmerking genomen.
 • Extra voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, activiteiten van de personeelsvereniging, pluspas, pollen-vakantiedienst, ... 

Interesse in de job? 

Lijkt deze job wat voor jou? Kom dan naar ons online jobevent op vrijdag 26 of zaterdag 27 maart. 
Kan je niet aanwezig zijn op het jobevent?  Solliciteer voor 2 april 2021 door je cv te sturen  naar aanwervingen@zbrivierenland.be Onze personeelsdienst zal contact opnemen met jou.